Přejít na obsah

VE MĚSTĚ VRCHOLÍ RECYKLAČNÍ KAMPAŇ

Již od podzimu 2015 probíhá v Ústí nad Orlicí kampaň na podporu recyklace plastu, papíru a nápojových kartonů. V rámci kampaně město připravilo tematické školení pro školy, školky a další příspěvkové organizace města. Na jaře letošního roku proběhla analýza a nyní jsme dokončili vybavení všech organizací startovacími sadami košů (129 ks) a pytlů k zefektivnění třídění plastu, papíru a nápojových kartonů.

 

Je dobře, že se s vyšší nabídkou míst a podporou separace se úměrně zvyšuje množství separovaných odpadů. Ukazují to i aktuální čísla slevového systému pytlového sběru, kdy v únoru bylo odevzdáno 1551 pytlů, v březnu 3222 a v dubnu již 6988 kusů pytlů. Zároveň však neubylo množství tříděného odpadu v kontejnerech na separovaný odpad a pochopitelně se zvýšila celková hmotnost  separovaných komodit.

 

Mediální kampaň na podporu separace plastu, papíru a nápojových kartonů vyvrcholí v úterý 7. června na Den životního prostředí pořádaný v rámci akce Město v pohybu. Zde bude připraveno několik tematických atrakcí pro děti a moderovaný program se soutěžemi. Na stávající kampaň naváže další, zaměřená na podporu sběru nepotřebných elektrospotřebičů.

 


news list