Přejít na obsah

ÚSTÍ NAVŠTÍVIL POSLANEC MARTIN KOLOVRATNÍK

V pondělí 9. května navštívil Ústí nad Orlicí, v rámci pracovní cesty, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Martin Kolovratník. Na radnici se sešel se starostou Petrem Hájkem. Účelem návštěvy bylo mimo jiné seznámení s fungováním sociálních služeb ve městě. Martin Kolovratník navštívil městem zřizované organizace Domov důchodců a Centrum sociální péče.

 

Se starostou dále hovořil o aktuálním vývoji stavby silnice D35 (dříve rychlostní komunikace R35). Podle posledních informací bude tato páteřní komunikace zařazena na seznam 11 staveb, u kterých bude stát žádat o výjimku z udělení nového posudku EIA. Tímto krokem by byla urychlena celá realizace stavby. EIA mezinárodně uznávaná zkratka pro posuzování vlivů (stavby, činnosti apod.) na životní prostředí. U nás je tento princip preventivní ochrany životního prostředí realizován pomocí zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, který navazuje na zákon z roku 1992. Samotný pojem dopad znamená rozdíl ve stavu životního prostředí před a po realizaci posuzované akce, přičemž musí být zahrnuty všechny vlivy na životní prostředí, které byly posuzovanou akcí vyvolány.


news list