Přejít na obsah

S VEŘEJNOSTÍ DISKUTOVALI OBNOVU HYLVÁTSKÉHO PARKU

Ve středu 4. května se v městské části Hylváty uskutečnila veřejná diskuse nad rekonstrukcí a obnovou hylvátského parku. Zástupci osadního výboru a vedení města přímo v parku prezentovali investiční záměr jeho obnovy.

 

Z diskuse s přítomnými občany vyplynulo několik připomínek, které budou do stávající projektové dokumentace zapracovány do konce června. Jedná se především o vybudování veřejného osvětlení a umístění laviček. Živě se také diskutovalo o veřejné zeleni. S ohledem na špatný zdravotní stav budou pokáceny některé stromy. Ty budou v týdnu od 9. května viditelně označeny. Vyslyšeny byly také připomínky sboru dobrovolných hasičů a místní základní školy na možnost vybudování běžecké dráhy v části parku.

 

Aktualizovaný projekt investičního záměru "Rekonstrukce a obnova hylvátského parku" bude koncem měsíce června uveřejněn na našem webu.

 

Všechny přípravy projektové dokumentace jsou směřovány na možnost čerpání dotací na obnovu veřejné zeleně z prostředků MŽP.

 

Informace o projektu včetně vizualizace naleznete ZDE: http://www.ustinadorlici.cz/files//2016/hylvaty_1.pdf

 


news list