Přejít na obsah

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE JSME SLAVILI TAKÉ V ÚSTÍ

Ve pátek 29. dubna se po celém světě slaví Mezinárodní den tance. V letošním roce se podařilo již po sedmé v ČR a po šesté také v Ústí nad Orlicí spojit taneční síly a uspořádat velkou taneční oslavu. Den tance oslavili v amfiteátru na Kociánce tanečníci z různých seskupení z Ústí nad Orlicí a okolí. Nechyběl folklórní soubor JARO, taneční oddělení ZUŠ Jaroslava Kociana, Pohybová školičky Olgy Čopianové, Dance Fitness DDM DUHA a řada dalších skupinových a sólových vystoupení.

 

Mezinárodní den tance se slaví 29. dubna od roku 1982, kdy ho vyhlásila International Dance Committeeofthe International Theatre Institute, partnerská organizace UNESCO. Tento den je významný narozením velkého tanečního reformátora Jeana-Georgese Noverrea (*1727), který byl svými  současníky nazýván Shakespearem tance. Cílem oslav je připomenout si univerzální povahu tance, který ve svých nesčetných variantách překonává etnické, kulturní, politické i náboženské bariéry mezi lidmi. 


news list