Přejít na obsah

PORADA STAROSTŮ NA AKTUÁLNÍ TÉMATA

Porada starostů obcí spadajících pod správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí, se ve čtvrtek 28. dubna konala v Hernychově vile. Náplní této porady bylo předání aktuálních informací o změnách a povinnostech legislativních a správních.

 

Zástupcům obcí byly prezentovány informace z několika odborů městského úřadu. Seznámili se s detaily novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dozvěděli se aktuální informace ze stavebního úřadu nebo informace ve věci výkonu speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace.

 

Každoroční porada přinesla starostům řadu důležitých sdělení týkajících se obcí a také jejich občanů.

 


news list