Přejít na obsah

KONAL SE KONCERT UČITELŮ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

Základní umělecká škola Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí připravila v úterý 26. dubna koncert učitelů hudebních oborů. Na posluchače z řad široké veřejnosti čekal pestrý program složený ze 14 skladeb a písní. Sálem zněly housle, klavír, viola, bicí, xylofon a řada dalších nástrojů. Celý koncert, který zahájilo vystoupení učitelského sboru školy Collegium cantorum, provázel potlesk obecenstva. Diváci se zde mohli přesvědčit o vysoké kvalitě pedagogů naší školy. 


news list