Přejít na obsah

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ODPADOVOU VYHLÁŠKU

Poslední zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí v roce 2015 se konalo v pondělí 14. prosince v Kulturním domě. Kromě majetkoprávních záležitostí v prvním bloku jednání schválili zastupitelé také rozpočtové provizorium na rok 2016, které bude platit do schválení rozpočtu města začátkem příštího roku.   Dalším zásadním bodem jednání bylo schválení Obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Orlicí č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Cena za likvidaci komunálního odpadu byla nakonec schválena ve výši 590 Kč za poplatníka a rok. Nově bude také zaveden systém odměňování občanů formou slevy za třídění odpadu. Snahou města je zintenzivnit třídění odpadu a motivovat toto třídění slevou na poplatku. Systém třídění odpadu bude zaveden od února 2016. Podrobné informace budou uveřejněny na našem webu a v Ústeckých listech na leden 2016. S Pravidly pro poskytnutí úlevy za pytlový sběr tříděného odpadu se však můžete seznámit již nyní ZDE.   Zastupitelé byli dále informováni o investičních záměrech v rámci projektu Revitalizace území Perla 01 a projektu stavby Komunitního centra v Knapovci, které by mělo vyrůst na místě bývalé sokolovny.   O ceně vodného a stočného pro rok 2016 informoval jednatel společnosti TEPVOS. Cena za m3 pitné vody je stanovena na 29,67 Kč a stočné na m3 je stanovena na 47,21 Kč, celkem tedy 76,88 Kč/m3 vč. DPH. U vodného ke zvýšení ceny nedochází z důvodu udržení výše nákladů v součtu na stejné úrovni jako v letech 2014 a 2015. U stočného musí dojít ke zvýšení ceny o 2,93 Kč/m3 (vč. DPH) tj. o 6,6 %, protože výsledná cena musí generovat dostatek finančních prostředků jednak na další obnovu kanalizační sítě vyplývající z platné legislativy a dále na udržitelnost dokončeného projektu „Ústí nad Orlicí — kanalizace a ČOV", zejména na splácení úroků úvěru, vlastního úvěru a zajistit finanční prostředky na budoucí obnovu tohoto dotovaného majetku. Více informací o cenách vodného a stočného naleznete ZDE: http://tepvos.cz/vodohospodarske-sluzby/cena-vody/   Jednání posledního letošního zastupitelstva starosta města Petr Hájek ukončil po necelých 3 hodinách. Usnesení naleznete v nejbližších dnech na úřední desce. Příští zasedání je předběžně naplánováno na pondělí 8. února od 16 hodin.  
news list