Přejít na obsah

Uzavírka silnice II/360 Na Tiché Orlici a místní komunikace na Černovír

Uzavírka silnice II/360- železniční přejezd P5203 na Oldřichovicích (Tichá Orlice)

 

Uzavírka silnice II/360- železniční přejezd P5203 na Oldřichovicích (Tichá Orlice) v Ústí nad Orlicí v termínu 21.04.2016 a od 03.06.2016 do 09.06.2016.

 

Dále uzavírka místní komunikace-železniční přejezd P5202 do Černovíru v termínu od 01.06.2016 do 02.06.2016 a od 15.06.2016 do 17.06.2016.

 

Objížďka pro vozidla nad 3,5 t bude v termínu od 21.04.2016 do 24.04.2016  a od 13.05.2016 do 24.06.2016 a bude vedena po silnici I/14 Ústí nad Orlicí, Libchavy, České Libchavy, sil. II/312 Hejnice, Dlouhoňovice, sil. II/310 Žamberk, Lukavice, Letohrad a zpět. Objížďka po dobu uzavírky železničních přejezdů na sil. II/360 OldřichoviceP5203, Lanšperk P5200, Letohrad P5194.

 

Objížďka pro vozidla do 3,5 t a autobusy bude vedena obousměrně po účelové komunikaci pod lesem do Černovíra. Přes železniční přejezdy bude umožněn bezpečný průchod pro chodce a cyklisty.


Uzavírka silnice II/360 na Lanšperku

Uzavírka sil. II/360-železničního přejezdu na Lanšperku P5200 v termínu od 13.05.2016 do 17.05.2016, 29.05.2016, od 10.06.2016 do 17.06.2016.

 

Objížďka pro vozidla nad 3,5 t bude v termínu od 21.04.2016 do 24.04.2016  a od 13.05.2016 do 24.06.2016 a bude vedena po silnici I/14 Ústí nad Orlicí, Libchavy, České Libchavy, sil. II/312 Hejnice, Dlouhoňovice, sil. II/310 Žamberk, Lukavice, Letohrad a zpět. Objížďka po dobu uzavírky železničních přejezdů na sil. II/360 Oldřichovice P5203, Lanšperk P5200, Letohrad P5194.

 

Objížďka pro vozidla do 3,5 t bude vedena po sil. III/3606 Lanšperk, Hnátnice, Žampach, sil. III/31014 Písečná, sil. III/31017, II/310 Letohrad a zpět. 

 

Autobusová doprava linková a výluková bude vedena po místní komunikaci "Nebíčko" v Hnátnici.


 

Autobusová doprava v době uzavírek:

Přejezd ev. č. P5203 (Na Tiché Orlici sil. II/360) - 21. 4. a 3. 6. - 9. 6. 2016

Objízdná trasa: Po MK komunikaci po "cyklostezce" přes Černovír na silnici II/360 a dále po trase spojů. Provoz na "cyklostezce" řízen světelným zabezpečovacím zařízením. Objízdná trasa je obousměrná. Týká se i NAD č. 700024.

 

Přejezd ev. č. P5202 (do Černovíru) 1. 6. - 2. 6. a 15. 6. - 17. 6.

Po dobu uzavření přejezdu spoječ.27 ač.16 linkyč.700972 nebudou obsluhovat zastávku Ústí n.Orl.,Černovír,otočka.žel.přejezd - Černovírse nebude dočasně obsluhovatspojič.27 ač.16 linkyč.700972.

 

Přejezd ev. č. P5200 (Lanšperk II/360) 13. 5. - 17. 5., 29. 5. a 10. 6. - 17. 6.

Objízdná trasa: ze silnice II/360 odbočit na silnici III/3606 do Hnátnice Nebíčko a zde odbočit na MK a dále po silnici II/360 po trase spojů. Objízdná trasa je obousměrná.

 

Zastávka Dolní Dobrouč,Lanšperk,žel.st.nebude po dobu uzavírky žel. přejezdu obsluhována. Náhradní zastávka je Hnátnice,,slévárna.

 

Zastávka Hnátnice,,křiž. k Nebíčkunebude po dobu uzavírku obsluhována.

 

Důvodem uzavírek je oprava železničních přejezdů v rámci stavby "Trať 024 Ústí nad Orlicí- Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí-Letohrad".


VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ZDE.

 


news list