Přejít na obsah

PODROBNÝ PROGRAM 11. ZASTUPITELSTVA MĚSTA

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
 
PROGRAM
na 11. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 18.4.2016 od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID  
1. Zahájení a schválení programu 11. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
  Návrh na vydání regulačního plánu "Revitalizace území Perla 01"    
3. SÚ/1 - Návrh na vydání regulačního plánu "Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí".
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
   
  Majetkoprávní úkony    
4. MPO/1 - Kupní smlouva - Abraham
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
5. MPO/2 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
6. MPO/3 - Kupní smlouva - TEPVOS spol. s r.o. - ul. Janderova
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
7. MPO/4 - Kupní smlouva - STABYT, bytové družstvo
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
8. MPO/5 - Kupní smlouva - SVJ Zelená
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
9. MPO/6 - Kupní smlouva - TEPVOS, spol. s r.o.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
10. MPO/7 - Kupní smlouva - Stavební bytové družstvo Družba Pardubice
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
11. MPO/8 - Kupní smlouva - ul. Příkopy
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
12. MPO/9 - Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
13. MPO/10 - Smlouva o poskytnutí příspěvku - lokalita U Letiště
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
14. MPO/11 - Záměr prodeje části p.p.č. 2561/4 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
15. MPO/12 - Prodej nemovitostí v k.ú. a obci Ústí nad Orlicí (formou veřejné dražby)
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
  Dotace z rozpočtu města    
16. FIN/1 - Individuální dotace pro TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
17. FIN/2 - Individuální dotace a zápůjčka pro KČT Horal
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
18. OŠKCP/1 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2016
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
19. OŠKCP/2 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2016
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
20. OŠKCP/3 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2016
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
21. OŠKCP/4 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací na vzdělávací, protidrogové a tělovýchovné projekty škol zřizovaných krajem
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
22. OŠKCP/5 - Návrh na zrušení Všeobecných zásad města Ústí nad Orlicí pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města schválených usnesením č. ZM/223/2011
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
23. OŠKCP/6 - Program regenerace MPZ 2016 - finanční podíly města
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
24. OSS/1 - Programové dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 2016
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
   
25. OSS/2 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města pro Nadační fond S námi je tu lépe
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
   
26. ŽP/1 - Poskytnutí dotace ROT na spolufinancování kompostérů
Předkládá: Mgr. Tomáš Kopecký
Přizvané osoby:
   
27. ORM/1 - Mimořádná dotace pro TEPVOS na krytí ztráty sportovišť v roce 2015
Předkládá: Michal Nezdařil
Přizvané osoby:
   
  Různé    
28. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Černovír - 4. 2. 2016
OV Knapovec - 10. 2. 2016
OV Kerhartice - 15. 2. 2016
OV Hylváty - 9. 3. 2016
OV Knapovec - 9. 3. 2016
Finanční výbor - 13. 4. 2016
   
29. Závěr
Předkládá: Starosta
   

 


news list