Přejít na obsah

KONALA SE SCHŮZE SVAZU POSTIŽENÝCH

Ve středu 13. dubna se v jídelně Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí sešli členové základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR (SPCCH) na členské schůzi.

 

Na schůzi, která se koná dvakrát do roka se sešlo téměř 100 členů z více jak 250 členů celkem, kteří byli seznámeni s hospodařením organizace, rozpočtem, zprávou kulturní a sportovní komise a dalšími informacemi. Přítomné přišel pozdravit také místostarosta města Jiří Preclík.

 

Ústecká organizace sdružuje všechny postižené osoby s cílem starat se o blaho svých členů, organizuje různé zájezdy, do divadel, rekondiční pobyty, které pořádá okresní výbor svazu postižených civilizačními chorobami.

 

Činnost tohoto spolku podporuje také Město Ústí nad Orlicí a to formou příspěvku z rozpočtu města. V roce 2016 v rámci programu na podporu sociálních a zdravotních služeb byl na činnost pro tuto organizaci schválen radou města příspěvek 25.000 Kč, který je určen na podporu kulturní a společenské činnosti členů.


news list