Přejít na obsah

Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

 

Zveme na 11. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se uskuteční v pondělí 18. dubna 2016 od 15:00 hodin v modrém salonku Kulturního domu v Ústí nad Orlicí, Smetanova čp. 510.

 

Navržený program:

 

  • Návrh na vydání regulačního plánu „Revitalizace území Perla 01“
  • Majetkoprávní úkony
  • Finanční záležitosti
  • Dotace z rozpočtu města
  • Různé

  

Podrobný program bude k dispozici na webu města od čtvrtka 14. 4.

 

Na zasedání srdečně zve

 

Petr Hájek

starosta města


news list