Přejít na obsah

Informace k náhradním výsadbám SŽDC

Vážení občané, protože se stále množí dotazy a stížnosti na provádění náhradních výsadeb souvisejících s koridorem SŽDC, rádi bychom vás informovali o probíhajících jednáních. Na základě jednání se zástupci zhotovitele výsadeb společností HELP silnice - železnice s.r.o, byla dohodnuta povinnost zhotovitele o včasném informování veřejnosti o průběhu prací. Před započetím prací a následné výsadbě bude firma HELP silnice – železnice s.r.o. informovat občany výlepem oznámení na domech v daných lokalitách.

 

Vedení města vzneslo důrazné výhrady ke způsobu prací a zejména k poškozování stávající veřejné zeleně a komunikací zhotovitelem! V této souvislosti budeme trvat na uvedení všech ploch do původního stavu. Jednatel společnosti pan Tomáš Teplý nás ubezpečil, že všechny poškozené části opraví. Dále nám sdělil, že termín dokončení výsadeb ve městě je stanoven do 30. dubna 2016.

 

Danou problematikou se dne 4.4.2016 podrobně zabývala na svém jednání Rada města Ústí nad Orlicí, která vyjádřila své znepokojení s průběhem provádění prací a vydala pokyny k jednání se zástupci Správy železniční dopravní cesty, která je investorem celé akce.

 

Vážení spoluobčané, vedení města zajistí, aby tato mimořádná akce dopadla pozitivně.

 

V níže uvedené tabulce je uveden přehled všeobecných informací, které byly v rámci přípravy akce poskytnuty veřejnosti. Investorem a dodavatelem nebylo přistoupeno na individuální projednávání jednotlivých projektů, ale faktické připomínky, které zazněly při loňském setkání s veřejností na Malé scéně, byly do projektů zapracovány.

 

Projekty náhradní veřejné výsadby jsou od 13. 2. 2015 zveřejněny na webových stránkách města na adrese http://www.ustinadorlici.cz/udalosti/?o=novinka-2381 a zároveň je možné do nich nahlédnout na odboru životního prostředí MěÚ Ústí nad Orlicí.

 

Přehled poskytnutých informací v průběhu přípravy akce „Náhradní výsadba SŽDC“

Zdroj

Datum zveřejnění

Druh informace

Ústecké listy

9/2014

Stručná informace pro občany Podměstí a ulice V Lukách o plánovaných výsadbách

Web města

13.2.2015

Založena stránka s informacemi a projekty výsadeb

Ústecké listy

5/2015

Informace o lokalitách náhradních výsadeb s odkazem na webovou stránku s informacemi a projekty

Veřejné setkání s občany

20.5.2015

Prezentace projektů, informace a diskuse vedení města o přípravě a realizaci náhradních výsadeb

Web města

20.5.2015

Informace na webu města z Veřejného setkání s občany města s odkazem na informace o výsadbách

OIK TV

5.10.2015

Mediální informace

Web města

23.3.2016

Informace o pokračujících výsadbách


news list