Přejít na obsah

POD HŘBITOVEM JE JIŽ NOVÁ VÝSADBA

Pod hřbitovem v Ústí nad Orlicí proběhla v týdnu od 21. března na vytěžené ploše náhradní výsadba. Lokalita, která je součástí lesních pozemků v majetku Města Ústí nad Orlicí byla osázena více jak 180 stromky. Dřevinnou skladbu tvořily druhy jako Dub letní, Třešeň ptačí, Lípa srdčitá a Jeřáb ptačí. Obnovní těžbu a náhradní výsadbu realizovala, dle schváleného lesního hospodářského plánu Správa lesů města Ústí nad Orlicí. Další etapa obnovy porostu je plánována na další zimní období, při které dojde k celkovému domýcení všech stromů, které nyní ohrožují svým zdravotním stavem chodce na přilehlém chodníku a na straně druhé hřbitov. Dojde tak k celkové rekultivaci 131 letého porostu za novou kulturu, která v době vegetace a květu dřevin zpříjemní vjezd do našeho města.

 


news list