Přejít na obsah

PODROBNÝ PROGRAM 9. ZASTUPITELSTVA MĚSTA

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
 
PROGRAM
na 9. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 14.12.2015 od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu.

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID  
1. Zahájení a schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
  1. Majetkoprávní úkony    
3. MPO/1 - Bezúplatný převod - Pardubický kraj - p.p.č. 1075/2 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
198  
4. MPO/2 - Dohoda o zániku věcného předkupního práva - lokalita U Letiště
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
199  
5. MPO/3 - Kupní smlouva - lokalita U Letiště
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
200  
6. MPO/4 - Smlouva o poskytnutí příspěvku - lokalita U Letiště
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
201  
7. MPO/5 - Prodej stavebních pozemků v lokalitě U Letiště - kupní cena
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
202  
8. MPO/6 - Kupní smlouva - p.p.č. 49/13 k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
203  
9. MPO/7 - Kupní smlouva - p.č.st. 188 k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
204  
10. MPO/8 - Kupní smlouva - ČEZ Distribuce a.s. - pozemek
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
205  
11. MPO/9 - Kupní smlouva - ČEZ Distribuce a.s. - trafostanice
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
206  
12. MPO/10 - Kupní smlouva - výkup p.p.č. 83/79 v k.ú. Gerhartice
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
207  
13. MPO/11 - Kupní smlouva - odkup p.p.č. 1470 v k.ú. Řetová
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
208  
  2. Finanční záležitosti    
  a) Rozpočtové provizorium na rok 2016    
14. FIN/1 - Návrh na schválení rozpočtového provizoria na rok 2016
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
209  
15. FIN/2 - Návrh na stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
210  
  3. Obecně závazné vyhlášky    
16. FIN/3 - Návrh na schválení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Orlicí o místním poplatku za komunální odpad
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
211  
17. FIN/4 - Návrh na schválení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Orlicí o místním poplatku ze psů
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
212  
18. OPŽ/1 - Změna Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
Předkládá: Mgr. Marian Rada
Přizvané osoby:
213  
  4. Vydání změny č. 2 regulačního plánu "U Letiště"    
19. SÚ/1 - Vydání změny č. 2 regulačního plánu "U Letiště".
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
214  
  5. Různé    
20. Prezentace investičních záměrů v rámci projektu Revitalizace území Perla 01
Předkládá: Starosta
   
21. Prezentace Komunitního centra Knapovec
Předkládá: Starosta
   
22. OSS/1 Koncepce prevence kriminality města Ústí nad Orlicí na období 2016-2020
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
215  
23. OŠKCP/1 - Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
216  
24. OŠKCP/2 - Dodatky č.1 Zřizovacích listin MŠ Ústí nad Orlicí, Sokolská 165 a DDM Duha, Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1167
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
217  
25. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Kerhartice - 20. 10. 2015
Finanční výbor - 9. 12. 2015
   
26. Závěr
Předkládá: Starosta
   
 
news list