Přejít na obsah

POŘÁDÁME TRADIČNÍ TÁBOR PRO DĚTI

Výchovně-rekreační tábor pro vybrané dětské klienty pořádá Odbor sociálních služeb Městského úřadu Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městskou policií začátkem září. V letošním roce se tábora účastní 17 dětí. Obsahově je tábor zaměřen na aktivity podporující spolupráci, rozvoj sebezkušenostních a sociálních dovedností. Děti se zde mimo jiné seznámí s problematikou silničního provozu, s ukázkami první pomoci, jak zachránit tonoucího nebo si vyzkouší resuscitaci. Hlavním účelem tohoto tábora je rozvoj osobnosti dítěte po stránce psychologické, pedagogické a sociální. 

Pobyt pro děti je v letošním roce financován z prostředků Ministerstva vnitra v rámci Programu prevence kriminality 2016 za finanční spoluúčastí Města Ústí nad Orlicí, které také poskytlo ceny do soutěží. 

IMG5358
IMG5359
IMG5365
IMG5373
IMG53801
IMG53811
IMG5387
IMG5392
IMG53991
IMG54151
IMG5427
IMG5430
IMG5439
IMG5442
IMG54481
IMG5452

news list