Přejít na obsah

VEDENÍ MĚSTA DISKUTOVALO S VEŘEJNOSTÍ

Ve středu 18. května se v Malé scéně v Ústí nad Orlicí konalo tradiční setkání zástupců města s širokou veřejností. Do sálu Malé scény zavítalo na 5 desítek občanů našeho města. Starosta města Petr Hájek a místostarostové Jiří Preclík a Michal Kokula měli připraveny aktuální informace z řady oblastí ve městě.

Zazněly zde informace o plánovaných akcích, projektech města.

Rekonstrukce ulice TGM - Termín dokončení komunikace bude k poslednímu květnu. Do konce června bude dokončen vodní prvek, parkoviště pod gymnáziem a vysazena veřejná zeleň. Poté bude následovat předání stavby a její kolaudace. Celkové náklady na akci jsou ve výši téměř 18 milionů korun.

Rekonstrukce ulice Čs. armády - Zde probíhá rekonstrukce vodovodu a následovat bude rekonstrukce komunikace včetně chodníků. Připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavby, která bude následně realizována ve dvou etapách a to v období 09-12/2016 a 03-06/2017. Předpokládané náklady na rekonstrukci dosáhnou 15 milionů korun.

Představena byla také vizualizace nové hlavní Pošty. Ta by se měla přesunout ze stávajících prostor v budově bývalého Telekomu do vlastního objektu bývalého výpočetního střediska ve Špindlerově ulici. K předloženému investičnímu záměru Pošty, který předpokládá realizaci v letech 2017-18, se město vyjadřovalo s ohledem na umístění v blízkosti areálu bývalé Perly.

S vedením ČSAD probíhají jednání o možných úpravách stávajícího prostoru autobusového nádraží. To by mělo v Lochmanově ulici zůstat, ale snahou města je řešit jeho dispozičně v návaznosti na dopravní řešení Perly a na záměr města realizovat MHD.

O Městské hromadné dopravě informoval místostarosta Michal Kokula. Na základě vyhodnocení veřejné ankety byl vypracován návrh trasy a linek MHD. Letos na podzim proběhne výběr provozovatele MHD a začátkem roku 2017 bude zastupitelstvu města předložen ke schválení koncept provoz a rozpočet. Pokud tento zastupitelstvo schválí bude v září 2017 zahájen roční zkušební provoz. Na podzim 2018 bude vyhodnocen a rozhodnuto o změnách v MHD.

Od 1. září se předpokládá rozšíření městského parkovacího systému na další ulice navazující na stávající stav. Rozšíření bezplatného parkování se dočká areál Perly a v návrhu je zvýhodněné dlouhodobé parkování před ZŠ v ulici na Štěpnici, parkoviště u OSSZ a v ulici Dělnická u MŠ. Celodenní parkovné je v těchto lokalitách navrhováno ve výši 20 Kč za den.

Místostarosta Jiří Preclík informoval o stavu náhradní výsadby veřejné zeleně, která stále pokračuje a není ze strany dodavatele stále dokončena a dále o úspěšném projektu zaměřeném na třídění plastu a papíru.

Vedení města reagovalo na řadu dotazů a připomínek občanů a to nejen k prezentovaným informacím.

O důležitých novinkách ve městě budeme průběžně informovat na našem webu.

news list