Přejít na obsah

INTEGRAČNÍ DEN NA NÁMĚSTÍ POPÁTÉ

Již tradiční Integrační den - setkání osob se zdravotním postižením s širokou veřejností se na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí konalo ve čtvrtek 22. září. Pracovní skupina komunitního plánování pro osoby se zdravotním postižením zde ve spolupráci s městem uspořádala setkání poskytovatelů různých sociálních služeb, kteří prezentovali nabízené služby. Součástí programu byly soutěže pro širokou veřejnost v rámci kterých bylo možné si vyzkoušet jak se osobám se zdravotním postižením ve městě žije. K vidění byly také různé kompenzační pomůcky, zakoupit bylo možné výrobky od klientů sociálních zařízení a podrobně se seznámit s poskytovanými službami. Během celého dne se na akci vystřídalo také mnoho dětí z ústeckých základních a mateřských škol.

IMG5608
IMG5526
IMG5510
IMG5511
IMG5503
IMG5512
IMG5514
IMG5518
IMG55301
IMG5534
IMG5536
IMG56101
IMG5614
IMG5622
IMG56241

news list