Přejít na obsah

Oslava 240 let kostela Nanebevzetí Panny Marie

V neděli 25. září probíhaly v římskokatolické farnosti oslavy 240 let kostela Nanebevzetí Panny Marie. Slavnostní bohoslužbu sloužil Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký a Vladislav Brokeš, místní děkan. Biskup Kajnek v této farnosti v letech 1979-1984 působil a velice se o zvelebení tohoto kostela i celého farního společenství zasloužil.

Ve mši svaté zazněly modlitby za živé i zemřelé farníky a také modlitba za zakladatele tohoto kostela Jana Leopolda Mosbendera, jehož náhrobní deska je v přední části kostela.

Po mši byla požehnána nově opravená část střechy budovy děkanství, nová okna a obnovená čelní fasáda. Celkový rozpočet opravy dosáhl 1,3 mil Kč. Polovi­na z této části je uhrazena z dotací od Ministerstva kultury 375 tis. Kč, Pardubického kraje 200 tis. Kč a Města Ústí nad Orlicí 75 tis. Kč. Částku 650 tis. Kč hradí farnost jako povinný spolupodíl.

Farníci se poté vydali na městský hřbitov, aby si položením květiny a modlitbou připomněli další významné kněze a dobrodince, kteří zde odpočívají. Jsou to především ústecký rodák  Josef Cibulka, kněz, historik umění a vědec evropského formátu, Václav Boštík, děkan a významný iniciátor proměny zdejšího kostela a děkanství a salesián Gerhard Stuchlý.

V odpoledních hodinách se na děkanství uskutečnila, na účasti starosty města Petra Hájka a místostarostů Jiřího Preclíka a Michala Kokuly, vernisáž výstavy prací žáků a studentů ústeckých škol nazvaná „Jak vidíme kostel my“. Na jejím vzniku se podílelo na 250 žáků 7 ústeckých škol. Vystaveno je na 160 prací a fotografií. Výstava je otevřená každý všední den až do 5. října.

Celý den byl v kostele završen koncertem známé folkrockové kapely Oboroh.

IMG61721
IMG6123
IMG6117
IMG6128
IMG6130
IMG6144
IMG6257
IMG6155
IMG6158
IMG6161
IMG6229
IMG61681
IMG62051
IMG6259
IMG6208
IMG6211
IMG62141
IMG62321
IMG6228
IMG6226
IMG6231
IMG62351
IMG6262
IMG6233
IMG62361
IMG6239
IMG6240
IMG6241
IMG6245
IMG6244
IMG6246
IMG6251
IMG6255
IMG6256
IMG6261

news list