Přejít na obsah

Oslava 240 let kostela Nanebevzetí Panny Marie

V neděli 25. září probíhaly v římskokatolické farnosti oslavy 240 let kostela Nanebevzetí Panny Marie. Slavnostní bohoslužbu sloužil Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký a Vladislav Brokeš, místní děkan. Biskup Kajnek v této farnosti v letech 1979-1984 působil a velice se o zvelebení tohoto kostela i celého farního společenství zasloužil.

Ve mši svaté zazněly modlitby za živé i zemřelé farníky a také modlitba za zakladatele tohoto kostela Jana Leopolda Mosbendera, jehož náhrobní deska je v přední části kostela.

Po mši byla požehnána nově opravená část střechy budovy děkanství, nová okna a obnovená čelní fasáda. Celkový rozpočet opravy dosáhl 1,3 mil Kč. Polovi­na z této části je uhrazena z dotací od Ministerstva kultury 375 tis. Kč, Pardubického kraje 200 tis. Kč a Města Ústí nad Orlicí 75 tis. Kč. Částku 650 tis. Kč hradí farnost jako povinný spolupodíl.

Farníci se poté vydali na městský hřbitov, aby si položením květiny a modlitbou připomněli další významné kněze a dobrodince, kteří zde odpočívají. Jsou to především ústecký rodák  Josef Cibulka, kněz, historik umění a vědec evropského formátu, Václav Boštík, děkan a významný iniciátor proměny zdejšího kostela a děkanství a salesián Gerhard Stuchlý.

V odpoledních hodinách se na děkanství uskutečnila, na účasti starosty města Petra Hájka a místostarostů Jiřího Preclíka a Michala Kokuly, vernisáž výstavy prací žáků a studentů ústeckých škol nazvaná „Jak vidíme kostel my“. Na jejím vzniku se podílelo na 250 žáků 7 ústeckých škol. Vystaveno je na 160 prací a fotografií. Výstava je otevřená každý všední den až do 5. října.

Celý den byl v kostele završen koncertem známé folkrockové kapely Oboroh.

IMG61721
IMG6123
IMG6117
IMG6128
IMG6130
IMG6144
IMG6257
IMG6155
IMG6158
IMG6161

news list