Přejít na obsah

USKUTEČNILO SE SETKÁNÍ S OSMDESÁTNÍKY

V úterý 27.září se již tradičně uskutečnilo setkání jubilantů, kteří v letošním roce dovršili 80 let věku. Slavnostní přijetí starostou města Petrem Hájkem proběhlo v obřadní síni naší radnice. V letošním roce bylo pozváno 97 oslavenců, zúčastnilo se 62, ostatní se omluvili ze zdravotních nebo jiných důvodů.

Program byl obohacen vystoupením dětí z Mateřské školy Lentilka v Ústí nad Orlicí a žáků Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Jubilanti se slavnostně zapsali do kroniky města a obdrželi knihu o Ústí nad Orlicí s věnováním. Ženy byly obdarovány také květinou. Po oficiální části v obřadní síni se jubilanti přesunuli do zasedací místnosti, kde pro ně pracovnice odboru sociálních služeb připravily pohoštění a proběhla zde neformální beseda s vedením města.

IMG6293
IMG6288
IMG6296
IMG6299
IMG6314
IMG6308
IMG6322
IMG6329
IMG6334
IMG6339
IMG6344
IMG6357
IMG6361
IMG6364
IMG6366
IMG6368
IMG6371

news list