Přejít na obsah

MOTIVUJEME SENIORY K CELONÁRODNÍ SPOLUPRÁCI

V úterý 11. října proběhla v Klubu důchodců v Ústí nad Orlicí beseda zástupců Charty 77/ Konta Bariéry/SenSen - Senzační Senior - se zástupci šesti klubů důchodců, vedení města a městskou kronikářkou. SenSen je otevřená platforma cca 100 klubů důchodců v celé České republice, která umožňuje zapojení se do různých projektů, jako např. účast na unikátních celorepublikových projektech, pomoc při realizaci vlastních nápadů členů klubů SenSen, konkrétní podporu pro jinak nedosažitelné aktivity, finanční a materiálovou podporu při získávání počítačové gramotnosti, přístup k poradnám SenSen (medicína, bezpečnost aj.)možnost dělit se o to, co jednotlivé kluby dělají, s ostatními seniory po celé republice, a zároveň dostávat inspirační podněty a pomoc zvenčí. Cílem besedy bylo motivování našich seniorských spolků ke spolupráci s ostatními kluby.

Více informací na http://www.sensen.cz/uvodni-stranka/

 

Dalším tématem besedy byl projekt Národní kronika, který je společným projektem SenSen a Národního muzea. Jejich cílem je stát se největším archivem malých i větších událostí běžného života, které mají možná jen osobní nebo místní význam. Chtějí uchovat a zpřístupnit vzpomínky pamětníků pro poučení současných i následujících generací, protože v životě člověka jsou události, které stojí zato zaznamenat pro budoucnost. Může jít o narození dítěte, sňatek, promoci, dokončení nového domu, zajímavou cestu, podnikatelský úspěch, dožití významného věku, vyléčení nemoci, ale i úmrtí nebo nešťastnou událost, takémůže jít o památná místa, historii skoro zapomenutou, skvělé osobnosti, slavnostní události, proměny obcí a krajiny, stavby.Je na každém, s jakou událostí či událostmi do Národní kroniky přispěje.

Příspěvky můžete zasílat v jakékoli podobě, písemně poštou, elektronicky jako text, video nebo zvukovou nahrávku. Na tvorbě příspěvku může spolupracovat celá rodina a všechny generace.

Více informací o projektu zde http://www.sensen.cz/narodni-kronika/uvod/

IMG7246
IMG7249
IMG7250
IMG7253
IMG7254
IMG7257

news list