Přejít na obsah

KONAL SE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DOMOVĚ DŮCHODCŮ

Domov důchodců Ústí nad Orlicí uspořádal ve čtvrtek 13. října Den otevřených dveří. Návštěvníci Domova se mohli v doprovodu zaměstnanců seznámit s provozem zařízení a prostorami, v nichž se péče o seniory odehrává. Součástí prohlídky bylo i drobné občerstvení jako ochutnávka, jaks e v Domově vaří.

„Domov důchodců Ústí nad Orlicí od roku 1925, kdy byla postavena a dána do používání jeho nejstarší budova, urazil kus cesty. Dnes jde o zařízení zvenčí sice poplatné době vzniku, ovšem uvnitř plné moderní pečovatelské techniky a odborně vzdělaných zaměstnanců, kteří se snaží vytvářet obyvatelům Domova útulné, příjemné a bezpečné prostředí“ uvedl Jan Vojvodík, ředitel Domova.

Původní městský starobinec s pětadvaceti lůžky se od roku 1925 rozrostl. Dnes Domov disponuje celkem 141 lůžky: 89 lůžky domova pro seniory, 50 lůžky domova se zvláštním režimem a dvěma lůžky odlehčovací služby. Servisní zázemí Domova tvoří provoz kuchyně, prádelny, údržby a úklidu s více než dvaceti zaměstnanci. Na úsecích přímé obslužné péče i a zdravotní péče pracuje v Domově téměř sedmdesát zaměstnanců.

Prohlídku našeho Domova důchodců si kromě široké veřejnosti nenechali ujít ani studenti střední zdravotnické školy a vedení města v čele s místostarostou Jiřím Preclíkem.

Součástí Dne otevřených dveří byla rovněž ukázka muzikoterapie a ukázka polohovacích technik.

Více o Domově důchodců Ústí nad Orlicí najdete na www.dduo.cz.

IMG7331
IMG7342
IMG7338
IMG7347
IMG7339
IMG7352
IMG7341
IMG7357
IMG7359
IMG7360
IMG7363
IMG7365
IMG7367
IMG7371

news list