Přejít na obsah

POZVÁNKA NA 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

14. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí se uskuteční v pondělí 14. listopadu 2016 od 15:00 hodin v Kulturní dům Ústí nad Orlicí, Smetanova č.p. 510, Modrý salónek.

Navržený program:

  1. Finanční záležitosti
  2. Majetkoprávní úkony
  3. Revitalizace území Perla 01
  4. Různé

          - Obecně závazná vyhláška regulující dobu nočního klidu

news list