Přejít na obsah

NEZISKOVKÁM RADILI JAK NA DOTACE V ROCE 2016

V úterý 1. prosince se na radnici v Ústí nad Orlicí konalo první setkání zástupců neziskových organizací týkající se dotačního programu města na činnost v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví pro rok 2016.   Zástupci města účastníky setkání seznámili s novým dotačním programem na rok 2016, představili nový tiskopis žádosti a finančního vypořádání dotace a vysvětlili některé podmínky pro poskytnutí dotace. Následovala diskuze nad jednotlivými tématy: povinnosti žadatele, rozpočet projektu, termín vyúčtování, hodnotící kritéria, uznatelné a neuznatelné náklady aj.   Setkání se zúčastnilo 16 zástupců organizací poskytující služby v našem městě. Akce byla vedena pod záštitou místostarosty Jiřího Preclíka.  
news list