Přejít na obsah

ZASEDALA BEZPEČNOSTNÍ RADA ORP ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Již popáté v tomto volebním období se ve čtvrtek 10. listopadu sešla Bezpečnostní rada ORP Ústí nad Orlicí. Program jednání byl pestrý, velmi náročný a obsahoval celkem dvanáct bodů.

V úvodu tajemník BR seznámil přítomné členy se stavem plnění úkolů plynoucích z přijatých usnesení a o závěrečné fázi připravovaného projektu „Protipovodňová opatření města Ústí nad Orlicí.“ Ke schválení předložil Pracovní plán na rok 2017, Návrh rozpočtu na rok 2017 pro oblast havarijního a krizového plánování a Plán kontrol na rok 2017. Zástupci všech složek IZS doložili stav připravenosti a chystané změny ve své působnosti.  

Schvalovacího procesu se dočkal i nový Požární řád města, pro oblast hospodářských opatření Plán nezbytných dodávek a v souladu s novelou zákona o zajišťování obrany i Dílčí plán obrany.

Členové bezpečnostní rady se seznámili s výpisem jednání bezpečnostní rady Pardubického kraje a po krajských volbách se složením nové Bezpečnostní rady kraje. Prodiskutovali přípravu a termín konání možného cvičení složek IZS a města s výhledem do roku 2018.    

Jako poslední bod jednání bylo schválení Krizového plánu ORP Ústí nad Orlicí po zásadní aktualizaci.

IMG9220
IMG92191
IMG9222
IMG92241
IMG92291

news list