Přejít na obsah

PODROBNÝ PROGRAM 14. ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Program 14. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 14.11.2016 od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu:

 
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni    
1. Zahájení a schválení programu 14. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 13. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
  Finanční záležitost    
3. ORM/1 - Smlouva o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. arch. Eva Holásková
Přizvané osoby:
   
  Majetkoprávní úkony    
4. MPO/1 - Žádost o bezúplatný převod p.p.č. 963/9 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
5. MPO/2 - Bezúplatný převod - Pardubický kraj - p.p.č. 1075/7 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
6. MPO/3 - Prodej bytu stávajícímu nájemci - Dukelská 323/5
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
7. MPO/4 - Kupní smlouva - st.p.č. 3059/2 k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
8. MPO/5 - Kupní smlouva - p.p.č. 1623/19 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
9. MPO/6 - Kupní smlouva - lokalita U Letiště
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
10. MPO/7 - Kupní smlouva - p.p.č. 188 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
11. MPO/8 - Kupní smlouva - p.p.č.st. 260 a p.p.č. 220/29 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
12. MPO/9 - Kupní smlouva - výkup p.p.č. 1154/11 a p.p.č. 1187/4 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
13. MPO/10 - Kupní smlouva k.ú. Horní Houžovec - Lesy ČR, s.p.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
14. MPO/11 - Kupní smlouva k.ú. Knapovec a k.ú. Hylváty - Lesy ČR, s.p.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
15. MPO/12 - Kupní smlouva k.ú. Kerhartice nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
16. MPO/13 - Záměr prodeje části p.p.č. 822/1 v k.ú. Horní Houžovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
17. MPO/14 - Zásady spoluúčasti města na výstavbě technické infrastruktury
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
18. MPO/15 - Záměr výkupu pozemků ve vlastnictví společnosti AGILE spol. s r.o.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
  Revitalizace území Perla 01    
19. STA/1 - Revitalizace Perly 01 - Novostavba Domu dětí a mládeže
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
   
  Různé    
20. STA/2 - Záměr společnosti TEPVOS, spol. s r.o. - rekonstrukce Aquaparku
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
   
21. OPŽ/1 - Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 o nočním klidu
Předkládá: Mgr. Marian Rada
Přizvané osoby:
   
22. TAJ/1 volba přísedícího pro Okresní soud Ústí nad Orlicí
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
   
23. TAJ/2- korespondence členky OV Dukla - Hylváty
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
   
24. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Odstoupení členky Osadního výboru Dukla - Hylváty
Informace - záplavové území Tiché Orlice
OŠKCP - Vyúčtování Města v pohybu 2016
Žádost o povolení výjimky - Moláček
STOReAGE o.s. - Otevřený dopis Zastupitelstvu města - Areál Perly 01
STOReAGE o.s. - příloha č. 1
STOReAGE o.s. - příloha č. 2
STOReAGE o.s. - příloha č. 3
   
25. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Hylváty ze dne 13. 10. 2016
OV Hylváty ze dne 7. 9. 2016
OV Kerhartice ze dne 12. 9. 2016
OV Knapovec ze dne 3.10. 2016
OV Knapovec 14. 6. 2016
   
26. Závěr
Předkládá: Starosta
   
news list