Přejít na obsah

RIETER PREZENTOVAL ŽÁKŮM TECHNICKÉ OBORY

V sobotu 12. listopadu se ve společnosti Rieter CZ v Ústí nad Orlicí uskutečnila akce nazvaná "Den kariéry" určená pro žáky druhého stupně základních škol a jejich rodiče s vazbu na volbu zaměstnání. V rámci programu ve výrobním závodu Rieteru byly připraveny ukázky jednotlivých profesí v návaznosti na obory s konkrétními činnostmi. Zájemci měli také možnost, při prohlídce provozu, vyzkoušet si některé činnosti pod dozorem průvodců. Pro budoucí učně a studenty středních škol prezentovali své studijní obory střední technické školy z našeho regionu. Celý program byl doplněn přednáškami na téma volby zaměstnání, situace na trhu práce a stipendijní program společnosti Rieter CZ. Cílem akce bylo nejen přilákat zájem mladých lidí o práci ve společnosti, ale také vysvětlit, že technika má své opodstatnění, a že v ní lze získat zajímavé uplatnění.

IMG9612
IMG95462
IMG95521
IMG95492
IMG95481
IMG95552
IMG95602
IMG95581
IMG95641
IMG9576
IMG9579
IMG95901
IMG95951
IMG95981
IMG96001
IMG96061

news list