Přejít na obsah

KONALO SE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

V pondělí 14. listopadu se v Kulturním domě uskutečnilo 14. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí. Kromě pravidelných majetkových úkonů schválili zastupitelé pořízení projektové dokumentace novostavby Domu dětí a mládeže DUHA v rámci revitalizace území Perla 01. Podle záměru města by měla vzniknout novostavba Domu dětí a mládeže s tělocvičnou v předpokládané výši 50-54 milionů korun financovaná s využitím dlouhodobého úvěru.

Dále byli zastupitelé informováni se špatném technickém stavu aquaparku, kdy dochází unikům vody poškozenou vanou a tato musí být denně dopouštěna v objemu několika desítek kubických metrů. Oprava by měla být provedena formou instalace nerezových van do hlavního bazénu, dětského bazénu a brouzdališť. Práce by měly být zahájeny po sezóně v září 2017.

V rámci jednání byla dále schválena Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o nočním klidu, která upravuje výjimečné zkrácení doby nočního klidu a další body.

Zasedání ukončil starosta Petr Hájek po dvou hodinách jednání. Poslední letošní zasedání zastupitelstva se uskuteční 12. prosince.

IMG97011
IMG97001
IMG97021
IMG9704
IMG9706
IMG9710
IMG9711
IMG9713
IMG97191
IMG97201
IMG97241
IMG97251

news list