Přejít na obsah

PREVENTIVNÍ BESEDA PRO SENIORY

V prostorách Klubu důchodců se v úterý 15. listopadu konala preventivní beseda věnovaná bezpečnosti seniorů. Besedu uspořádala Komise prevence kriminality Rady města Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií Ústí nad Orlicí a Probační a mediační službou ČR.

Připraveny byly přednášky Policie ČR a Městské policie, kteří účastníky informovaly tom, jak předcházet rizikům přepadení, jak se chránit před okradením či jak se vyhnout podvodům a na co si dávat pozor. Zástupce Probační a mediační služby pak přítomné seznámil s poskytovanými službami a pomocí obětem trestných činů.

Všichni účastníci obdrželi praktické propagační materiály a upomínkové předměty včetně stolního kalendáře na rok 2017 s důležitými údaji a kontakty.

IMG9760
IMG9765
IMG9762
IMG97661
IMG9764
IMG9774
IMG9772

news list