Přejít na obsah

ÚČASTNÍME SE CVIČENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU

Ve dnech 22. až 24. listopadu se v Pardubickém kraji koná cvičení orgánů krizového řízení obcí s rozšířenou působností nazvané "ŠTÁB 2016". Cvičení „ŠTÁB 2016“ navazuje tematicky i prakticky na cvičení „ŠTÁB 2015“, které se uskutečnilo v prosince 2016.

Tématem tohoto cvičení je reakce na živelní pohromu - rozsáhlou povodeň, která svými dopady zasáhne území celého Pardubického kraje a při níž je nezbytné hejtmanem vyhlásit stav nebezpečí a nařídit adekvátní krizová opatření. K řešení situace byly aktivovány krizové štáby všech úrovní, tj. obcí s rozšířenou působností, kraje, základních složek integrovaného záchranného systému a součinnostních orgánů a organizací v rámci Pardubického kraje.

Cílem štábního cvičení „ŠTÁB 2016“ je zejména metodické prověření praktického zpracování žádosti starostů obcí s rozšířenou působností o vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanovi kraje. Dále pak praktická příprava, zpracování a odeslání úvodního a následně periodických standardizovaných hlášení o činnosti krizového štábu obce s rozšířenou působností.

logo-cvicenistab-2016
IMG0392
IMG0398
IMG0396
IMG03931
IMG03941
IMG0397
IMG03991

 

news list