Přejít na obsah

KONALO SE PODZIMNÍ SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ

Ve středu 23. listopadu se v Malé scéně uskutečnilo tradiční podzimní setkání vedení našeho města s veřejností. Hlavními tématy byla regulace dopravy v klidu a s ní související rozšíření městského parkovacího systému, informace o průběhu rekonstrukce ulice Čs. armády, revitalizace areálu Perly 01 a informace o zahájení stavby Komunitního centra v Knapovci.

V rámci regulace dopravy v klidu bylo Radou města Ústí nad Orlicí vydáno nařízení č. 2/2016 o placeném stání na místních komunikacích včetně souvisejícího ceníku. Rozšíření městského parkovacího systému začne platit od 5. ledna 2017 v nových lokalitách.

K problematice rekonstrukce ulice Čs. armády starosta Petr Hájek informoval o termínu realizace stavby, která by měla být dokončena k 31. květnu 2017. Stavba je rozdělena do dvou etap. Dokončení 1. etapy (od kruhové křižovatky po dětskou polikliniku) je plánováno na 4. prosince 2016. Realizace 2. etapy pak bude probíhat ve dnech od 1. dubna 2017 do 31. května 2017. Šířkové a směrové parametry komunikace vychází z požadavku snížení intenzity dopravy v úseku ul. ČSA, Tvardkova a Letohradská a snížení rychlosti vozidel. Celkové náklady na akci necelých 13 milionů korun.

K otázce revitalizace areálu Perly starosta informoval o plánovaných demolicích původní výrobní haly a souvisejících objektů z důvodu špatného technického stavu nevyhovujícím dispozicím. Realizace demoličních prací proběhne v březnu a dubnu 2017. V polovině příštího roku dojde také k úpravě ploch pro bezplatné parkování. V listopadu 2017 se pak počítá se zahájení novostavby Domu dětí a mládeže.

Posledním z velkých témat setkání byla výstavba nového sportovně-společenského sálu včetně nezbytného zázemí v Knapovci. Na místě původního objektu, který byl pro špatný technický stav v roce 2015 zbourán, vyroste nový se sálem o velikosti 15,75 x 11,5 m přirozeně navazuje na stávající antukové hřiště. Realizace stavby na základě uzavřené smlouvy o dílo bude probíhat v průběhu roku 2017. Celkové náklady na akci se pohybují okolo 12 milionů korun.

Na setkání s veřejností zazněla také řada dotazů týkajících se právě dopravy ve městě a možnostech parkování a ostatní problematiky našeho města. Občanům odpovídal nejen starosta Petr Hájek, ale také místostarostové Jiří Preclík, Michal Kokula a Matouš Pořický.

IMG0492
IMG04601
IMG0462
IMG0474
IMG04691
IMG04761
IMG0478
IMG0481
IMG0484

news list