Přejít na obsah

OCEŇOVALI BEZPŘÍSPĚVKOVÉ DÁRCE KRVE

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí připravil na čtvrteční odpoledne 24. listopadu dvě setkání bezpříspěvkových dárců krve u příležitosti slavnostního předání plaket prof. Dr. Jana Janského za 40x zdarma darovanou krev. Již tradičně se slavnostní odpoledne konalo v obřadní síni ústecké radnice za účasti zástupců Oblastního spolku ČČK Ústí nad Orlicí, místostarosty města Jiřího Preclíka a zástupců Orlickoústecké nemocnice. O zpříjemnění odpoledního setkání se postarala Základní umělecká škola Jaroslava Kociána z Ústí nad Orlicí.

Pozváno bylo celkem 135 bezpříspěvkových dárců krve za 40x zdarma darovanou krve z celého okresu Ústí nad Orlicí. Následující týden se budou v Ústí nad Orlicí ještě předávat ocenění za 10x a 20x zdarma darovanou krve opět dárcům z okresu Ústí nad Orlicí.

IMG0513
IMG0502
IMG0510
IMG0503
IMG0506
IMG05141
IMG0518
IMG05191

news list