Přejít na obsah

POZVÁNKA NA 15. ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Termín konání:   pondělí 12. prosince 2016 od 15:00 hodin

Místo konání:     Kulturní dům Ústí nad Orlicí, Smetanova č.p. 510, Modrý salónek

Navržený program:

 1. Finanční záležitosti

  a. Rozpočtové provizorium na rok 2017

  b. Rozpočtové změny

  c. Smlouva o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 11. 12. 2016 do 9. 12. 2017

 2. Majetkoprávní úkony

 3. Obecně závazná vyhláška č. 4/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Ústí nad Orlicí

 4. Plán odpadového hospodářství města Ústí nad Orlicí

 5. Různé

news list