Přejít na obsah

ŽEHNÁNÍ KAMENNÉHO KŘÍŽE V HYLVÁTECH

Za přítomnosti vedení města Ústí nad Orlicí byl první adventní neděli děkanem P. Vladislavem Brokešem požehnán nově opravený kamenný kříž před kaplí sv. Anny v Hylvátech. Restaurátorské práce v celkové výši 235 tis. Kč byly realizovány za výrazné podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury. Obě dotace v součtu činily celkem 150 tis. Kč. První dotace ve výši 50 tis. Kč byla poskytnuta z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji a druhá, ve výši 100 tis. Kč, prostřednictvím Ministerstva kultury z programu Podpory obnovy kulturních památek. Součástí obnovy kamenného kříže byla úprava přístupové cesty a oprava chodníku přilehlého ke kapli. Tyto stavební práce byly hrazeny z rozpočtu města a představovaly 375 tis. Kč.

 

Realizací akce se podařilo upravit významné místo, které je spolu s parkem, základní školou a pivovarem srdcem Hylvát.

IMG0781
IMG0780
IMG0791
IMG0785
IMG0806
IMG0796
IMG0807
IMG0808
IMG0810
IMG0819
IMG0821
IMG0825
IMG0827
IMG0831
IMG0841

news list