Přejít na obsah

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Z důvodu zklidnění dopravy v ulici 17. listopadu a části ulice Lochmanova a v souvislosti s revitalizací objektu bývalého objektu Perly,schválilo vedení města změnu vedení trasy autobusové dopravy v centrální části Ústí nad Orlicí. Autobusové spoje, které jezdily z autobusového nádražíve směru ulice Lochmanova a dále ulicí 17. listopadu, budou podle nového jízdního řádu jezdit Lochmanovou ulicí ve směru k ulici Královehradecká, poté do ulice Cihlářská, kde bude nově obsloužena zastávka u Plus Diskontu (nově Obchodní zóna) a následně bude pokračovat na kruhovém objezdu buď do ulice Letohradská ve směru na Letohrad, nebo do ulice Letohradská ve směru k ulici Tvardkova. Z uvedeného vyplývá, že nebude obsluhována zastávka Pozemní stavby (nově Letohradská), kterou nahradí zmiňovaná zastávka u Plus Diskontu.Tato změna bude realizováno od 11.12.2016, kdy vejdou v platnost nové jízdní řády. Pouze linka č. 700904 bude jezdit ve stávajícím režimu, to znamená, že bude obsluhovat zastávku Letohradská a ke změně i na této lince dojde v červnu 2017.

Úprava názvů autobusových zastávek v katastru města Ústí nad Orlicí

Vzhledem k tomu, že některé názvy autobusových zastávek v katastru města Ústí nad Orlicí jsou používány i několik desítek let, tak již neodpovídají skutečnosti. Vedení města po konzultaci s osadními výbory schválilo návrhy nových názvů zastávek a následně byla zaslána žádost o změnu názvů v jízdních řádech na Krajský úřad Pardubického kraje. Nové názvy zastávek budou zapracovány při úpravě jízdních řádů v prosinci roku 2016.

Úpravy názvů autobusových zastávek spočívají především v tom, že některé subjekty, které jsou součástí názvu zastávky, již neexistují, proto jsou pro zavádějící. Dále došlo k nahrazení čísel částí města, a to plnými názvy – Hylváty, Kerhartice. Další úpravy názvů jsou „kosmetické“, kdy došlo k nahrazení různých zkratek celými názvy, aby byl název jednoznačný a nakonec byla upravena interpunkční znaménka a mezery mezi slovy. Dojde ke zrušení jedné zastávky s názvem Ústí nad Orlicí II OS SPO, která se nachází na silnici I/14 před budovou Integrovaného záchranného systému, protože již není několik roků obsluhována.

Stávající název zastávky Nový název zastávky
Ústí nad Orlicí,,Andrlův Chlum rozc. Ústí nad Orlicí, Andrlův chlum, rozcestí
Ústí nad Orlicí,,aut. nádr. Ústí nad Orlicí, autobusové nádraží
Ústí nad Orlicí,,hřbitov Ústí nad Orlicí, hřbitov
Ústí nad Orlicí,,II křiž. Ústí nad Orlicí, Hylváty, křižovatka
Ústí nad Orlicí,,II sídliště Ústí nad Orlicí, Hylváty, sídliště
Ústí nad Orlicí,,III Perla Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Perla
Ústí nad Orlicí,,III Pod lesem Ústí nad Orlic, Kerhartice, Pod lesem
Ústí nad Orlicí,,III pošta Ústí nad Orlicí, Kerhartice, pošta
Ústí nad Orlicí,,III střed Ústí nad Orlicí, Kerhartice, střed
Ústí nad Orlicí,,III U splavu Ústí nad Orlicí, Kerhartice, U splavu
Ústí nad Orlicí,,IIIzáv.Retex Pražská Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Pražská
Ústí nad Orlicí,,Na Tiché Orlici Ústí nad Orlicí, Na Tiché Orlici
Ústí nad Orlicí,,nem. Ústí nad Orlicí, nemocnice
Ústí nad Orlicí,,Perla 06 Ústí nad Orlicí, Hylváty, Perla
Ústí nad Orlicí,,Popradská Ústí nad Orlicí, Popradská
Ústí nad Orlicí,,Pozemní stavby Ústí nad Orlicí, Letohradská
Ústí nad Orlicí,,Rieter Ústí nad Orlicí, Rieter
Ústí nad Orlicí,,sídl.Dukla Ústí nad Orlicí, Dukla
Ústí nad Orlicí,,STS Ústí nad Orlicí, STK
Ústí nad Orlicí,,Štěpnice Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici
Ústí nad Orlicí,,Tvardkova Ústí nad Orlicí, Tvardkova
Ústí nad Orlicí,,u Plus Diskontu Ústí nad Orlicí, nákupní zóna
Ústí nad Orlicí,,u Tří mostů Ústí nad Orlicí, Hylváty, U Tří mostů
Ústí nad Orlicí,,U Václava Ústí nad Orlicí, U Václava
Ústí nad Orlicí,,užel.podjezdu Ústí nad Orlicí, u žel. podjezdu
Ústí nad Orlicí,,žel.st. Ústí nad Orlicí, žel. stanice
Ústí nad Orlicí,,žel.zast. Ústí nad Orlicí, žel. zastávka - město
Ústí nad Orlicí,Černovír,otočka Ústí nad Orlicí, Černovír, otočka
Ústí nad Orlicí,Černovír,rozc. Ústí nad Orlicí, Černovír, rozcestí
Ústí nad Orlicí,Černovír,Václavov Ústí nad Orlicí, Černovír, Václavov
Ústí nad Orlicí,Dolní Houžovec Ústí nad Orlicí, Dolní Houžovec
Ústí nad Orlicí,Horní Houžovec Ústí nad Orlicí, Horní Houžovec
Ústí nad Orlicí,HorníHoužovec,rozc. Ústí nad Orlicí, Horní Houžovec, rozcestí
Ústí nad Orlicí,Knapovec Ústí nad Orlicí, Knapovec
Ústí nad Orlicí,Knapovec,SZP Ústí nad Orlicí, Knapovec, Avena
Ústí nad Orlicí,,II OS SPO zastávka zcela zrušena
news list