Přejít na obsah

PODROBNÝ PROGRAM 15. ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
 
PROGRAM
na 15. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 12.12.2016 od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni    
1. Zahájení a schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 14. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
  Finanční záležitosti    
3. FIN/1 - Návrh na schválení rozpočtového provizoria na rok 2017
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
4. DSS/1 - Příspěvek k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 11.12.2016 do 09.12.2017
Předkládá: Ing. Marcel Klement
Přizvané osoby:
   
  Majetkoprávní úkony    
5. MPO/1 - Kupní smlouva - lokalita U Letiště
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
6. MPO/2 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní AGILE spol. s r.o.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
7. MPO/3 - Směrnice města Ústí nad Orlicí k prodeji bytů a převodu členských podílů
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
8. MPO/4 - Směnná smlouva k.ú. Knapovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
9. MPO/5 - Kupní smlouva - p.p.č. 240/1 a p.p.č. 1269/1 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
10. MPO/6 - Smlouva kupní se smlouvou o zřízení zástavního a předkupního práva - EWE s.r.o.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
  Obecně závazná vyhláška    
11. OŠKCP/1 - Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
  Plán odpadového hospodářství města Ústí nad Orlicí    
12. ŽP/1 - Plán odpadového hospodářství města
Předkládá: Mgr. Tomáš Kopecký
Přizvané osoby:
   
  Různé    
13. STA/1 - Projekt SINGLETRACK GLACENSIS - Bike resort Orlicko-Třebovsko
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
   
14. STA/2 - Podání žádosti o dotaci na projekt "Dovybavení infrastruktury služeb cestovního ruchu města Ústí nad Orlicí"
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
   
15. TAJ/1 Informace tajemnice MěÚ o stavu plnění přijatých usnesení ZM za časové období červen - listopad 2016
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
   
16. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Žádost o příspěvek na rok 2017 - Farní charita Rychnov nad Kněžnou
Nesouhlas s návrhem nového územního rozhodnutí - Osada za zahradnictvím
Odpověď na reakci starosty - STOReAGE o.s.
Kontrolní výbor - zápis ze dne 24.10.2016
Kontrolní výbor - zápis ze dne 21.11.2016
Protokol o kontrole č. 1 ze dne 24.10.2016 a 21.11.2016
FIN - Informace vedoucího odboru (možnosti financování)
   
17. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Hylváty ze dne 15.11.2016
OV Kerhartice ze dne 14.11.2016
OV Knapovec ze dne 7.11.2016
   
18. Závěr
Předkládá: Starosta
   
news list