Přejít na obsah

Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek

  Pardubický kraj vyhlásil pro rok 2016 v rámci podporované oblasti stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji program  „ Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji“. Zásady pro čerpání prostředků pro tento program a tiskopis žádosti jsou k dispozici na internetových stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz Kontaktní osoby pro podání informací: Ing. Jitka Bártová, tel. č. 466 026 560, e-mail: jitka.bartova@pardubickykraj.cz Mgr. Michal Drkula, tel. 466 026 557, e-mail: michal.drkula@pardubickykraj.cz Ing. Milan Mariánek, tel. 466 026 169, e-mail: milan.marianek@pardubickykraj.cz Bc. Tomáš Slonka, tel. 466 026 562, e-mail: tomas.slonka@pardubickykraj.cz   Žádosti lze podávat pouze osobně na odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Městského úřadu Ústí nad Orlicí, ve lhůtě od 1. 12. 2015 do 27. 1. 2016.  
news list