Přejít na obsah

LETOS NAPOSLEDY ZASEDALO ZASTUPITELSTVO

V pondělí 12. prosince se uskutečnilo poslední letošní zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí. Jedním z prvních bodů jednání bylo schválení rozpočtového provizoria na rok 2017. Rozpočet města bude schvalován na zasedání v únoru 2017. Dále bylo schváleno podání žádosti o dotaci na projekt "Komunitní centrum Knapovec", Plán odpadového hospodářství města, majetkoprávní úkony a další body.

 

Zástupce společnosti TEPVOS informoval o ceně vodného a stočného pro domácnosti a ostatní odběratele v roce 2017. U vodného dochází po třech letech k nepatrnému zvýšení ceny o 0,23 Kč/m3 vč. DPH (tj. o 0,78 %). Vodné za m3 je tedy ve výši 29,90 Kč vč. DPH. Stočné zůstává ve stejné výši jako v roce 2016 a to 47,21 Kč/m3 vč. DPH. Celková cena 1 m3 bude 77,11 Kč vč. DPH (v roce 2016 to bylo 76,88 Kč). U čtyřčlenné domácnosti se spotřebou cca 140 m3/rok dojde ke zvýšení o necelých 11 Kč za měsíc.

 

Hlavním důvodem zvýšení ceny vodného je zajištění udržitelnosti projektu realizovaného s podporou evropských fondů.

IMG1842
IMG1843
IMG1859
IMG1849
IMG1851
IMG1852
IMG1854
IMG1857
IMG1862
IMG1863
IMG1865

news list