Přejít na obsah

NA ŠTĚPÁNA SE KONAL ŽIVÝ BETLÉM

Na svátek svatého Štěpána, 26. prosince, se konal tradiční Živý betlém připravený Římskokatolickou farností Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městem Ústí nad Orlicí a tanečním oddělením ZUŠ Jaroslava Kociana. Odpolední program začal na náměstí představením scénického tance dětí ze ZUŠ. Následoval průvod tří králů do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Za zvuku trubačů se zaplnili kostel do posledního místa. Tříkrálová scénka doprovázená vánočními písněmi vytvořila krásnou betlémskou atmosféru. V rámci programu se také konala sbírka určená na adopci na dálku.

IMG2720
IMG2717
IMG2731
IMG2727
IMG2732
IMG2736
IMG2744
IMG2752
IMG2749
IMG2760
IMG2762
IMG2773
IMG2782
IMG2791
IMG2797
IMG2804
IMG2809
IMG2811
IMG2814
IMG2818
IMG2820
IMG2832
IMG2825
IMG2845
IMG2834
IMG2849
IMG2854
IMG2861

news list