Přejít na obsah

ZELEŇ U HŘBITOVA SE DOČKÁ OBNOVY

Začátkem nového roku začala další etapa obnovy lesního pozemku pod hřbitovem v Ústí nad Orlicí. Porost, v němž se nacházejí stromy, které svým zdravotním stavem ohrožují hřbitov a chodce na přilehlém chodníku budou v průběhu měsíce ledna zcela skáceny. Po ukončení těžebních prací, bude plocha uklizena od těžebních zbytků a v průběhu měsíce dubna se občané mohou těšit na novou výsadbu, která se bude skládat z dubu, lípy, třešně a jeřábu ve stromovém patře a z hlohu v patře keřovém. V průběhu těžby žádáme občany, aby v dané lokalitě dbali zvýšené opatrnosti a nemanipulovali se složeným dřevem.

IMG3054
IMG3058
IMG3073
IMG3045
IMG3048
IMG3066
IMG3051
IMG3069
IMG3060

news list