Přejít na obsah

HISTORICKÉ KYTARY ZNĚLY SÁLEM ZUŠKY

Koncert s názvem ŠPANĚLSKÁ ROMANCE se v úterý 17. ledna konal v Základní umělecké škole Jaroslav Kociana. V programu plném renesančních a barokních písně z jihu Evropy se představil kytarista na historické nástroje Karel FLEISCHLINGER (barokní kytara, vihuela, theorba) a Monika KANIOKOVÁ.

Karel FLEISCHLINGER hru na kytaru studoval na konzervatoři v Pardubicích ve třídě prof. Stanislava Juřici a na Vysoké hudební škole Franze Liszta ve Výmaru u Prof. Rolanda Zimmera. V roce 1986  získal 1. cenu a titul laureáta Mezinárodní kytarové soutěže v Kutné Hoře ve III. kategorii do 35 let a zvláštní cenu za interpretaci skladby J.S. Bacha. Kromě mnoha koncertů doma i v zahraničí (SRN, Dánsko, Švédsko, Francie, Rakousko, Belgie, Holandsko) vytvořil řadu rozhlasových nahrávek.

Monika KANIOKOVÁ je absolventkou Církevní konzervatoře v Opavě. V roce 2008 získala zvláštní ocenění v Písňové soutěži Bohuslava Martinů a o dva roky později dostala 3. místo za účast v mezinárodní soutěži Leoše Janáčka.

Během večera zazněly skladby Claudia Monteverdiho a dalších italských a španělských autorů.

 

IMG4517
IMG4525
IMG4527
IMG4533
IMG4539
IMG4547
IMG4544
IMG4553
IMG4557
IMG4562
IMG4564

news list