Přejít na obsah

VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

V roce 2007 bylo vydáno celkem 1 146 518 řidičských průkazů, u kterých je doba platnosti 10 let. Více než 380 tisíc lidí si již průkaz vyměnilo, z toho za poslední měsíc tak učinilo téměř 45 tisíc řidičů. Z hlediska věku je skupinou, které se výměna týká nejvíce, skupina řidičů ve věku nad 61 let. Z hlediska měsíců patří mezi nejvytíženější březen, říjen a listopad, v těchto měsících bylo v roce 2007 vydáno nejvíce řidičských průkazů z celého roku.

V rámci obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí zbývá k 10.01.2017 vyměnit řidičský průkaz, z důvodu končící platnosti, celkem 1.923 řidičům. Řidiči by neměli s návštěvou úřadu vyčkávat, aby se vyhnuli zbytečným frontám. O nový řidičský průkaz lze požádat již 3 měsíce před skončením platnosti a je zcela zdarma, lhůta pro vydání je 20 dnů. V případě expresního vydání do pěti dnů si řidiči připlatí 500 korun.

K vydání nového řidičského průkazu stačí přijít s platným průkazem totožnosti na příslušný úřad obce s rozšířenou působností (podle místa trvalého bydliště řidiče) a donést jednu průkazovou fotografii a současný řidičský průkaz. Pokud řidiči o výměnu nepožádají včas, hrozí již za řízení s neplatným řidičským průkazem pokuta, která je na místě do 2 tisíc korun, v případě správního řízení až 2 500 korun.

Ing. Marcel Klement

vedoucí odboru dopravy, silničního hospodářství

 

news list