Přejít na obsah

ČAPKÁRNA PŘIPRAVILA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V pořadí 16. ročník Dne otevřených dveří uspořádala ve středu 18. ledna Základní škola Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí. Všem příchozím se otevřely všechny učebny školy včetně tělocvičny a školní družiny. Škola se od 1. září zapojila do programu "I ve mně je lídr", který rozvíjí schopnosti dětí vést sebe sama, učí je zodpovědnosti, samostatnosti, respektu a spolupráci a podporuje jejich sebedůvěru. Ověřenými aktivitami učitelé s žáky pomáhají měnit kulturu školy, vytváří prostředí kultivovanějších vztahů a zlepšení komunikace mezi rodiči a školou.

Svým žákům škola nabízí 9 zájmových kroužků mezi nimi nechybí sportovky, angličtina, flétničky, první pomoc, sborový zpěv a další. Na škole zahájila činnost také žákovská televize SchoolTV, která žákům nabízí možnost naučit se pracovat s kamerou, střihem videa v počítači a moderování školních zpráviček.

Pro žáky se speciálními potřebami je zde školní poradenské pracoviště poskytující služby speciálního pedagoga, školního psychologa, výchovných poradců několika asistentů pedagoga a dalších speciálních pracovníků.

V rámci Dne otevřených dveří byla slavnostně otevřena zcela nová školní knihovna. Pásku přestříhl starosta města Petr Hájek a ředitel školy Martin Falta. Originálně prostorově řešená knihovna nabízí tisíce titulů aktuálně čtené nejen dětské literatury. Z evropských fondů byly pořízeny učebnice za 170 tisíc korun. Nechybí zde cizojazyčná anglická, ruská či španělská literatura, interaktivní materiály National geografic a žáci si mohou půjčit také čtečky elektronických knih.

Po slavnostním otevření knihovny si starosta Petr Hájek společně s místostarostou Jiřím Preclíkem prohlédl celou školu.

IMG4695
IMG4601
IMG4567
IMG4574
IMG4589
IMG4579
IMG4606
IMG4609
IMG4639
IMG4598
IMG4661
IMG4667
IMG4678
IMG4675
IMG4595
IMG4653
IMG4655
IMG4611
IMG4620
IMG4625
IMG4627
IMG4646
IMG4650
IMG4683
IMG4685
IMG4700

 

news list