Přejít na obsah

DOBROVOLNÍ HASIČI HODNOTILI UPLYNULÝ ROK

V sobotu 21.ledna se konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Hylvátech. Místní sbor má 30 členů a dalších 20 malých hasičů. Kromě členů sboru a zástupců okolních sborů se schůze účastnili také starosta města Petr Hájek a místostarostové Jiří Preclík a Michal Kokula a další hosté.

Na programu valné hromady byla přednesena zpráva o činnosti jednotky a sboru, finanční zpráva a další. Byla také předána ocenění č členům sboru za dlouholetou činnost a přínos.Na závěr ocenil starosta Petr Hájek velitele jednotky Daniela Kašpara za aktivní práci v jednotce.

Hylvátští hasiči převzali od SDH Ústí nad Orlicí I. hasičské vozidlo LIAZ CAS 25, které nyní prochází generální opravou, kterou provádí sami členové sboru. Opravené vozidlo by se mělo zpět do služby vrátit letos z jara.

Z důvodu špatného technického stavu hylvátské hasičárny je v letošním rozpočtu města plánována částka 4 miliony korun na zahájení její rekonstrukce. Pokud bude rozpočet schválen zastupitelstvem města budou moci práce začít a dokončení rekonstrukce je plánováno na začátek roku 2018.

V Ústí nad Orlicí jsou celkem čtyři sbory dobrovolných hasičů. Konkrétně se jedná o Ústí nad Orlicí I., Černovír, Knapovec a Hylváty. V každém sboru působí zásahová jednotka, která se účastní řady zásahů a cvičení v rámci Integrovaného záchranného systému, ale také pomáhá při organizování akcí ve městě. Členové a mladí hasiči se účastní závodů v hasičském sportu a pořádají akce pro širokou veřejnost.

IMG4718
IMG4730
IMG4731
IMG4760
IMG4720
IMG4728
IMG4721
IMG4744
IMG4748
IMG4729
IMG4753
IMG4756
IMG4735
IMG4734
IMG4739
IMG4740
IMG4741

news list