Přejít na obsah

ÚZEMNÍ PLÁN K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ DO 1. ÚNORA

Ve středu 25. ledna se v Malé scéně uskutečnilo veřejné projednávání návrhu Územního plánu Ústí nad Orlicí. Po prezentaci změn nového územnímu plánu v podání jeho autorky Ing. Arch. Vlasty Poláčkové se rozběhla bouřlivá diskuse na téma plánovaného obchvatu města respektive územní rezervy pro budoucí stavbu. Tento je plánován v části za letištěm a následně přechází přes část Oldřichovice.

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, do který se dostala územní rezerva, byly projednávány od roku 2007 a byly schvalovány v dubnu roku 2010. Naše město si v roce 2009 na Pardubickém kraji prosadilo, aby do těchto zásad byla tato přeložka silnice I/14 zakomponována. Pardubický kraj tento požadavek akceptoval a území prohlásil za územní rezervu. Zároveň se v těchto zásadách říká, že tato plánovaná stavba musí být prověřena zda je technicky možná, jak by v území byla umístěna, jakým způsobem by byla vyřešena případná náhrada pozemků a staveb a další aspekty. Pardubický kraj prozatím toto prověření nerealizoval.

"Tato stavba by nikdy nebyla v režii města, jednalo by se o silnici I. třídy, kterou by realizoval stát. S ohledem na možnosti našeho státu, rychlost projednávání projekčních a majetkoprávních procesů a dalších potřebných kroků se realizace stavby pohybuje v řádech několika desítek let.", řekl k problematice starosta Petr Hájek.

Při tvorbě nového územního plánu musí město do tohoto zahrnout stavby, koridory a územní rezervy schválené v nadřazených dokumentech, například v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje.

V hledišti Malé scény usedla řada nespokojených občanů, kteří mají strach o svůj majetek a svá práva. Zároveň zazněla řada připomínek na které se starosta snažil reagovat.

Námitky k projednávanému územnímu plánu je třeba uplatnit písemnou formou do 7 dnů od veřejného projednání, tedy do 1. února 2017 na podatelnu městského úřadu v Ústí nad Orlicí.

"Předpokládám, že po dnešním veřejné projednání nám přijdou podněty a připomínky, se kterými se bude muset vypořádat nejdříve autor územního plánu a následně zastupitelstvo našeho města. Na základně připomínek a následném projednání, zastupitelé rozhodnou zda bude vyvolána diskuse s Pardubickým krajem o změnách v jeho zásadách a potažmo v našem územním plánu.", dodal starosta Hájek.

Návrh Územního plánu Ústí nad Orlicí naleznete ZDE: http://www.ustinadorlici.cz/cs/mesto/strategicke-dokumenty/novy-uzemni-plan

Aktualizované Zásady územního rozvoje Pardubického kraje - grafickou část naleznete ZDE: https://www.pardubickykraj.cz/pravni-stav-zur-pk-po-vydani-aktualizace-c-1/79752/graficka-cast

IMG5253
IMG5255
IMG5265
IMG5257
IMG5273
IMG5262
IMG5278
IMG5267
IMG5271
IMG5289
up-uo-001
up-uo-002

news list