Přejít na obsah

NEČEKEJTE S VÝMĚNOU ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

V roce 2007 bylo v ČR vydáno celkem 1.146.518 řidičských průkazů, což je největší počet v historii a u těchto průkazů je doba platnosti 10 let. Více než 420.000 řidičů si již řidičský průkaz vyměnilo, ale více než 720.000 řidičů výměna ještě čeká. Z hlediska věku je skupinou, které se výměna týká nejvíce, skupina řidičů ve věku nad 61 let. Aktuálně zbývá vyměnit nejvíce průkazů v srpnu, říjnu a listopadu. Počet řidičských průkazů k výměně za tyto tři měsíce tvoří více než třetinu všech průkazů, kterým tento rok končí platnost. 

V rámci obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí zbývá k 01.02.2017 vyměnit řidičský průkaz, z důvodu končící platnosti, celkem 1.760 řidičům. Řidiči by neměli s návštěvou úřadu vyčkávat, aby se vyhnuli zbytečným frontám. O nový řidičský průkaz lze požádat již 3 měsíce před skončením platnosti a je zcela zdarma, lhůta pro vydání je 20 dnů. V případě expresního vydání do pěti dnů si řidiči připlatí 500 Kč.

  K vydání nového řidičského průkazu stačí přijít s platným průkazem totožnosti na příslušný úřad obce s rozšířenou působností (podle místa trvalého bydliště řidiče) a donést jednu průkazovou fotografii a současný řidičský průkaz. Pokud řidiči o výměnu nepožádají včas, hrozí jim za řízení s neplatným řidičským průkazem bloková pokuta, která může být až 2.000 Kč a v případě správního řízení je uložena pokuta v rozpětí 1.500 Kč až 2.500 Kč.

 

news list