Přejít na obsah

PODROBNÝ PROGRAM 16. ZASTUPITELSTVA

Uveřejněn podrobný program 16. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 13.2.2017 od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu.
 
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni    
1. Zahájení a schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
  Finanční záležitosti    
3. FIN/1 - Návrh na schválení rozpočtových změn za rok 2016
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
4. FIN/3 - Návrh na schválení záměru poskytnout ručení za úvěr pro společnost Tepvos
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
5. FIN/4 - Návrh na schválení Plánu na financování obnovy vodovodů a kanalizací
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
6. OŠKCP/2 - Schválení spolufinancování projektu "Společnými aktivitami za lepším partnerstvím" v rámci Programu INTERREG V-A ČR - Polsko
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
  Plán investičních akcí města na rok 2017    
7. ORM/1 - Plán investičních akcí na rok 2017
Předkládá: Ing. arch. Eva Holásková
Přizvané osoby:
   
  Rozpočet města na rok 2017    
8. FIN/2 - Návrh rozpočtu na rok 2017
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
  Dotace    
9. SÚ/1 - Smlouva o poskytnutí finanční dotace na opravu fasády domu č.p. 155 v ulici Velké Hamry v Ústí nad Orlicí.
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
   
10. OŠKCP/1 - Individuální dotace poskytované na významné kulturní a sportovní projekty v roce 2017
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
  Majetkoprávní úkony    
11. MPO/1 - Žádost o povolení výjimky ze směrnice Města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
12. MPO/2 - Smlouva o poskytnutí příspěvku - lokalita U Letiště
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
13. MPO/3 - Záměr prodeje části p.p.č. 2979 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
14. MPO/4 - Pardubický kraj - žádost o bezúplatný převod
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
15. MPO/5 - Kupní smlouva a dohoda o zániku věcného předkupního práva
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
16. MPO/6 - Kupní smlouva - VÚB a.s.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
17. MPO/7 - Záměr - část p.p.č. 423/3 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
18. MPO/8 - Záměr prodeje části p.p.č. 1187/3 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
19. MPO/9 - Záměr prodeje části p.p.č. 1187/3 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
20. MPO/10 - Kupní smlouva - p.p.č. 25 v k.ú. Horní Houžovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
21. MPO/11 - Směnná smlouva k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
22. MPO/12 - Dodatek č. 1 Smlouvy kupní se smlouvou o zřízení zástavního a předkupního práva
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
23. MPO/13 - Kupní smlouva k.ú. Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
24. MPO/14 - Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
  Různé    
25. TAJ/1 stanovení měsíční odměny neuvolněným členům ZM
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
   
26. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Pohanka - Zastavení řešení nového plánu územního rozhodnutí, č.j.: 3934/2017
Valentová - Připomínka k územnímu plánu města Ústí nad Orlicí, č.j.: 4050/2017
STOReAGE o.s. - Pronájem prostor hotelu Poprad, č.j.: 2691/2017
   
27. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Kerhartice ze dne 12.12.2016
OV Kerhartice ze dne 16.1.2017
Zápis z kontrolního výboru ze dne 19.12.2016
   
28. Závěr
Předkládá: Starosta
   
news list