Přejít na obsah

POTŘETÍ ZASEDALA BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA

Ve čtvrtek 12. listopadu se uskutečnilo plánované 3. jednání Bezpečnostní rady města Ústí nad Orlicí. Program jednání byl pestrý a náročný.   Členové Bezpečnostní rady se seznámili se stavem plnění úkolů v připravovaném projektu „Protipovodňová opatření města Ústí nad Orlicí“. Na realizaci projektu byla podána žádost a spolufinancování prostřednictvím operačního programu životního prostředí 2014-2020 na přidělení cca 85% evropských dotací z celkové částky.   Bezpečnostní rada projednala a schválila dílčí část Krizového plánu – „Postup pro zavedení regulačních opatření ORP Ústí nad Orlicí“ a komplexní vnitřní dokument MěÚ pro případné řešení havarijních nebo krizových situací „Plán akceschopnosti MěÚ Ústí nad Orlicí“.  Všichni členové byli seznámeni s novou metodikou vydanou krajským úřadem „Žádost starosty obce o vyhlášení stavu nebezpečí“ jako doporučený postup.   Posledním projednávaným bodem byla zpráva o provedených revizích hydrantové sítě a vlivu sucha na dodávky pitné vody ve městě v souvislosti s kritickým suchem v celé zemi.  
news list