Přejít na obsah

SENIOR KLUB SLAVÍ 10 LET

V roce 2017 slaví Senior klub v Ústí nad Orlicí 10 let existence. Výroční členská schůze se za účasti starosty města Petra Hájka uskutečnila ve čtvrtek 16. února. Celkem se zúčastnilo 127 členů klubu z celkového počtu 220 členů.

Senioři hodnotili rok 2016, v průběhu kterého jim 7 členný výbor, vedený předsedou Zdeňkem Ešpandrem, připravil celkem 71 akcí, jichž se účastnilo 2087 účastníků. Bohužel o některé z pořádaných aktivity je mezi členy malý zájem.

Na pořadu bylo také představení plánu akcí na letošní rok. Celkem je připraveno 86 akcí mezi nimiž nechybí plavání, zájezdy, senior kino, cestopisy, přednášky, společné akce s partnerskými městy Bystřicí Kladskou a Popradem a další. Senior klub hospodaří s finančními prostředky z města Ústí nad Orlicí, z příspěvků vybraných od členů a s podporou nejen místních podniků a dalších sponzorů.

Senior klub vznikl 14. prosince 2007. Na 14. prosince 2017 se připravuje Slavnostní schůze spojená s kulturním programem.

IMG7570
IMG7563
IMG7567
IMG7572
IMG7574
IMG7576
IMG7579
IMG7585
IMG7581
IMG7587
IMG7595
IMG7589
IMG7591

news list