Přejít na obsah

KRONIKA MĚSTA ZA ROK 2015 JE DOKONČENA

V lednu 2017 byl dokončen roční kronikářský zápis o událostech ve městě Ústí nad Orlicí roku 2015. Již pátým rokem je městská kronika zpracovávána kompletně na počítači, tištěna a vázána ve formátu A4. Kronika za rok 2015 má 71 stran a obsahuje 91 událostí. Přílohou je samostatné album s 189 fotografiemi ze zaznamenaných událostí a pořadač s 83 ostatními přílohami (novinové články, plakáty, pozvánky, programové brožury). Poprvé byla kronika za rok 2015 prezentována na posledním zasedáním zastupitelstva města.

V současné době se dokončuje kronika za rok 2016, kterou čekají korektury a samotný tisk.

Do dokončených kronikářských zápisů je možné nahlédnout v kanceláři kronikářky města, Marie Steklíkové, ve 3. poschodí budovy č.p. 7 na Mírovém náměstí a to každou středu od 9 do 12 hodin.

IMG7555
IMG7561
IMG7556
IMG7559
IMG7557
IMG7562
IMG7558

news list