Přejít na obsah

ZAHRANIČNÍ STUDENTI POTŘETÍ V ÚSTÍ

Po roce opět v těchto dnech hostí Základní škola Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí zahraniční studenty mezinárodní organizace Aiesec v projektu Edison. V rámci projektu EDISON se žáci naší školy od 4. - 9. ročníků seznamují s lidmi odlišných kultur a národností, s jejich zvyky, tradicemi a situacemi v jiných zemích světa. Kromě toho všechny prezentace probíhají v angličtině a žáci si tak rozšíří svůj jazykový přehled.

Letos do Ústí přejeli 4 studentky a 1 student z Taiwanu, Ruska, Číny, Turecka a Brazílie.

Všichni stážisté se v bohatě připraveném programu setkají s žáky v jednohodinových až dvouhodinových blocích. V rámci týdenního programu vyrazí stážisté spolu s žáky na odpolední lyžování do Říček v Orlických horách, kde někteří z nich možná prvně uvidí sníh a budou mít možnost vyzkoušet si jízdu na lyžích.

Stejně jako při předchozích dvou ročnících také letos jsou stážisté ubytováni v rodinách žáků a učitelů. Ústí nad Orlicí je poslední zastávkou v rámci 6 týdenního pobytu stážistů na 6 českých školách.

Cílem projektu EDISON je prolomení prohlubujících se mezikulturních bariér u mladé generace.

IMG8562
IMG8498
IMG8484
IMG8488
IMG8485
IMG8503
IMG8505
IMG8512
IMG8524
IMG8529
IMG8531
IMG8536
IMG8540
IMG8546
IMG8560

news list